Bitcoin là gì ?

 1. Bitcoin là gì?

  – Bitcoin là tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số, giống euro hay đô la
  – Mạng lưới Bitcoin gồm hàng ngàn máy tính trên khắp thế giới có kết nối với mạng Bitcoin qua 1 chương trình phần mềm, toàn bộ máy tính tuân theo cùng 1 bộ quy tắc đồng thời trao đổi các giao dịch và các khối với nhau.
  – bitcoin được gửi khắp thế giới một cách tức thời với mức phí thấp.
  – Bitcoin là 1 giao thức giống TCP/IP hay Internet.
  – Giao thức Bitcoin thiết lập quy chuẩn trong đó mọi máy tính phải tuân thủ để xác nhận giao dịch và yêu cầu máy khác kiểm nhận giao dịch.
  – Bitcoin mang đặc tính phi tập trung hóa ở quy mô toàn cầu, không chịu sự kiểm soát của ngân hàng, chính phủ hay các tổ chức nào, được chuyển trực tiếp từ người này sang người khác mà không cần thông qua bất kỳ 1 trung gian tài chính nào.

 2. Tiền mã hóa là gì?

  – Công nghệ nền tảng của Bitcoin là mật mã học.
  – Mật mã học bao gồm việc mã hóa các thông điệp hoặc thông tin bằng các đoạn mã, do đó thông tin truyền tải sẽ ẩn với tất cả mọi người trừ người có quyền truy cập
  – Cryptocurrency là sự kết hợp của từ “cryptography” (mật mã học) và “currency” (tiền tệ).

 3. Ai tạo ra Bitcoin?

  – Bitcoin ra đời năm 2008, do 1 bí danh trên mạng có tên là Satoshi Nakamoto phát minh. Hiện nay, danh tính thực sự của Satoshi Nakamoto vẫn còn là điều bí ẩn.
  – Cụ thể, vào năm 2009, Satoshi Nakamoto xuất bản 1 chuyên luận có nhan đề Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, trong đó khẳng định đã tìm ra cách tạo lập 1 hệ thống thanh toán phi tập trung có khả năng đạt được sự đồng thuận, nhất trí mà không cần sự kiểm soát tập trung nào (Bài toán các vị tướng Byzantine).

 4. Tổng nguồn cung bitcoin

  – Tổng số bitcoin được tạo ra được giới hạn trong 21 triệu bitcoin.

 5. Địa chỉ Bitcoin

  – Được sử dụng để nhận thanh toán và chuyển bitcoin
  – Khởi tạo miễn phí, dài khoảng 30 ký tự gồm số và chữ.

 6. Bitcoin (chữ B in hoa)

  – Dùng để chỉ mạng lưới thanh toán, giao thức và Blockchain của loại tiền điện tử này.

 7. bitcoin (chữ b viết thường)

  – Dùng để chỉ đơn vị của loại tiền điện tử này, nói đến đồng tiền bitcoin, vd: gửi 2 bitcoin

 8. Bit

  – Là loại đơn vị của bitcoin, tương tự như cent là đơn vị của đô la.
  – 1.000.000 bit = 1 bitcoin

 9. BTC

  – Là mã tiền tệ của 1 bitcoin, tương tự như USD của đô la Mỹ hay các mã tiền tệ khác.

 10. Satoshi

  – 1 Satoshi là lượng bitcoin nhỏ nhất. Cứ 1 Satoshi tương ứng với 0,00000001 bitcoin.
  – Cái tên Satoshi được dùng để vinh danh người sáng tạo ra Bitcoin: Satoshi Nakamoto.

 11. Altcoin

  – Là viết tắt của “Alternative Coin” hoặc “Alternative Bitcoin”, để chỉ những loại tiền mã hóa vận hành tương tự Bitcoin nhưng khác biệt về thời gian xác nhận, bằng chứng xử lý hay các tính năng khác.
  – Hầu hết là các phiên bản chỉnh sửa của giao thức Bitcoin, sở hữu khối nguyên thủy riêng.

 12. ASIC

  – Là viết tắt của thuật ngữ vi mạch tích hợp chuyên dụng (application specific integrated circuit) thường dùng để chỉ những loại chip chuyên dụng được thiết kế để khai thác bitcoin hoặc altcoin.
  – ASICMiner xảy ra khi những máy móc này được sử dụng để khai thác tiền mã hóa, tận dụng đồng thời nhiều máy để khai thác.

 13. Khối (Block) Bitcoin

  – Mạng lưới Bitcoin xử lý 1 khối giao dịch mỗi 10 phút.
  – Kích thước tập tin của mỗi khối là 1 MB dữ liệu (khi giao dịch 1 khối đạt tới mức 1 MB, các giao dịch chờ phải đợi khối tiếp theo).

 14. Block Explorer

  – Cho phép khám phá tất cả các giao dịch đã và đang diễn ra trên 1 blockchain cụ thể. (blockchain.info)

 15. Block Height (Chiều cao khối)

  – Số thứ tự 1 khối trên blockchain
  – Chiều cao khối bằng 0 tức là khối đầu tiên (gọi là Khối Nguyên Thủy)
  – Mỗi khối được thêm vào trên blockchain có chiều cao khối lớn hơn khối trước 1 đơn vị

 16. Block Reward (Phần thưởng khối)

  – Phần thưởng khối được trao cho thợ đào đã bổ sung thành công 1 khối các giao dịch vào Blockchain.
  – Phần thưởng khối giảm đi 1 nửa (bắt đầu từ 50 bitcoin) sau mỗi 210000 khối (4 năm)

 17. Difficulty (Độ khó)

  – Là thước đo mức độ khó khăn của việc thêm khối mới vào Blockchain của Bitcoin.
  – Độ khó của mạng lưới Bitcoin được điều chỉnh sau mỗi 2016 khối.
  – Độ khó được điều chỉnh trên mạng lưới Bitcoin để duy trì thời gian thêm 1 khối vào Blockchain là 10 phút/1 lần.

 18. Depth (Độ sâu)

  – Cho biết vị trí của 1 giao dịch trện Blockchain. 1 giao dịch với 6 xác nhận còn có thể gọi là “độ sâu 6 khối”.
  – Độ sau 1 giao dịch càng lớn, độ tin cậy và tín nhiểu càng cao.

 19. Fork (Phân nhánh)

  – Cho thấy sự phân tách trong mã nguồn của Blockchain, khi 2 khối được tạo ra cùng lúc, sự phân nhánh xuất hiện.
  – Mạng lưới Bitcoin sẽ chọn khối có độ khó lớn nhất rồi thêm nó vào Blockchain với tư cách khối hợp lệ tiếp theo.

 20. Hard Fork (Phân nhánh cứng)

  – Là tình trạng chia rẽ vĩnh viễn trong Blockchain
  – Thường xảy ra khi các nút chưa cập nhật không thể xác thực các khối được tạo ra bởi các nút cập nhật theo quy tắc đồng thuận.
  – Đề cập tới 1 sự thay đổi trong giao thức mà cần tới sự đồng thuận của đa số rất lớn thành viên nhưng 1 phần đáng chú ý trong mạng lưới vẫn tiếp tục sử dụng Blockchain ban đầu và giao thức cũ.
  – Tương tự như 1 bản cập nhật phần mềm trong đó có nhiều thay đổi về hệ thống và bạn phải cập nhật phần mềm mới có thể tiếp tục sử dụng nó.

 21. Soft Fork (Phân nhánh mềm)

  – Là sự thay đổi trong giao thức của Blockchain mà khối/giao dịch hợp lệ liền trước bị liệt kê là không hợp lệ.
  – Là tình trạng tương thích ngược, các nút cũ không cập nhật sẽ coi các khối mới là hợp lệ. Loại phân nhánh này chỉ đòi hỏi đa số thợ đào đã cập nhật thực thi các quy định mới.
  – Tương tự như 1 phiên bản cập nhật phần mềm trong đó có nhiều thay đổi về hệ thống nhưng bạn không cần cập nhật phần mềm mà vẫn có thể tiếp tục sử dụng nó.

 22. Halving (Sự kiện chia đôi)

  – Là sự kiện giảm 1 nửa số phần thưởng khối mà các thợ đào nhận được khi kiểm nhận các giao dịch. (sau mỗi 210000 khối – khoảng 4 năm 1 lần – lần tiếp theo rơi vào khoảng năm 2020)