Sự xuất hiện sớm của Hard Fork Ethereum gây ra chia rẽ Testnet

Sự xuất hiện sớm của Hard Fork Ethereum gây ra chia rẽ Testnet

30 Tháng Chín, 2019 0 By adminkcc

Việc kích hoạt toàn bộ hệ thống của hard fork Istanbul của Ethereum đã đến sớm hai ngày và gây ra sự chia rẽ testnet Ropsten.

Những nhà khai thác khổng lồ vẫn chưa thực hiện hard fork

Vào ngày 30 tháng 9, người quản lý cộng đồng của Ethereum Foundation, Hudson Jameson, đã giải thích trên  Twitter  rằng có những người khai thác vẫn đang dựa vào testnet Ropsten cũ, trong khi những người khác đang khai thác trên cái mới.

Jameson nói rằng sự ra mắt testnet của hard fork đã được lên kế hoạch sẽ diễn ra vào đầu tháng Mười. Ông nói thêm:

Cho bất cứ ai lắng nghe những người không biết cách thức hoạt động của nó, chúng tôi chọn một số khối mà chúng tôi ước tính là vào khoảng ngày 2 tháng 10. […] Tuy nhiên, đó có thể là một hoặc hai ngày sau hoặc chuyển tiếp kể từ ngày đó dựa trên mức độ các khối được tạo ra nhanh chóng từ bây giờ đến sau đó.

Tuy nhiên, blockchains là các hệ thống phức tạp và các bản cập nhật của chúng rất khó dự đoán chính xác. Istanbul đến sớm hơn hai ngày so với dự kiến, đó là do thời gian xác nhận khối nhanh bất thường, theo Jameson. 

Hầu hết những người khai thác trên mạng testnet Ropsten đều không biết rằng Istanbul đã đến, điều này dẫn đến sự phân chia testnet giữa những người khai thác trên chuỗi mới được nâng cấp và những người tiếp tục khai thác trên chuỗi cũ.

Trưởng nhóm tại Quỹ Ethereum Péter Szilágyi đã viết  trên Twitter rằng, Rô-bốt Ethereum testnet Istanbul không ổn định do một công cụ khai thác khổng lồ chưa triển khai hard fork.

Jameson tiếp tục chỉ ra rằng đây là những thứ làm cho testnet Ropsten sẽ không ổn định cho đến khi tất cả diễn ra.

Theo Cointelegraph | Dịch: Tạp chí CryptoCoin